صورت جلسات شورای آموزگاران دبستان شهید مقصودی
 

صورت جلسه ی شماره ی 1 مـورخ 6 / 7 / 1392
صورت جلسه ی شماره ی 2 مـورخ 27 / 7 / 1392صورت جلسه ی شماره ی 3 مـورخ 29/ 8/ 1392صورت جلسه ی شماره ی 4 مـورخ 27/ 9/ 1392


صورت جلسه ی شماره ی 5 مـورخ 25/ 10/ 1392


صورت جلسه ی شماره ی 6 مـورخ 27 / 11 / 1392
برچسب‌ها: فرمت فایل ها pdf است

تاريخ : 91/10/04 | 20:20 | نویسنده : امیرحسین رضاپور |